👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, engelska åk 1 17/18

Skapad 2016-10-31 13:51 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 Engelska

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, engelska åk 1.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska är att eleverna ska utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Betoning i de yngre årskurserna ligger på att vilja och våga kommunicera, främst muntligt än så länge.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

4. Arbetssätt

I årskurs 1 ska undervisningen behandla närliggande ämnen. På höstterminen arbetar vi med färger, siffror och djur. På vårterminen arbetar vi vidare med höstterminens innehåll samt kroppen, alfabetet och kläder. 

Vi arbetar mycket med ord och bild.

Lämpliga uppgifter är olika typer av spel och lekar liksom sånger, rim och ramsor. Bingo kan stegras i svårighetsgrad, memory likaså. Charader främjar ordförrådet.

Hörövningar med tydligt talad engelska finns på UR och NE.  

"Kids english zone", med 26 avsnitt á 15 min (6-9 år). Välj avsnitt kopplade till åk 1 enligt ovan.

"Pick a colour", med ett antal avsnitt á 15 min (6-9 år). Välj avsnitt kopplade till åk 1 enligt ovan.

Filmer och övningar på engelskgrammatiska strukturer:
UR.se
NE.se

www.britishcouncil.org

5. Bedömning

Ett enkelt muntligt ordförståelsetest genomförs i april-maj. 

Bedömningsstöd Engelska åk 1-6 Skolverket:

Muntlig kommunikativ förmåga: Ask Me! - Tell Me!

Skriftlig kommunikativ förmåga: A Place I like.

Förmåga att lyssna och förstå: News Magazine.

Förmåga att läsa och förstå: Fun things to do.

6. Kunskapskrav

Krav i årskurs 1 bör vara att eleven kan förstå ord som hör till färger, siffror, djur, kropp, alfabetet och kläder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3