Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande bildplanering åk 2

Skapad 2016-10-31 14:16 i Nåntunaskolan Uppsala
En övergripande bildplanering för årkurs 2. Vi kommer att utforska olika områden inom bildämnet, många gånger kopplat till andra ämnesområden.
Grundskola 2 Bild
Perspektiv Bygga och skulptera Berättande bilder i form av tecknade serier Färglära Konstanalys

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med bilder, skapa bilder med olika tekniker och metoder, använda bilder i dina arbeten och i andra ämnesområden samt analysera och prata om konst.

Undervisningen:

Undervisningen kommer att bestå av

 • Genomgångar
 • Bildframställning och skapande
 • Samtal och utvärderingar

 

Undervisningens innehåll

Bildframställning:
Berättande och informativa bilder med olika metoder/verktyg.

Perspektiv

Bygga och skulptera

Olika tekniker, t.ex. lera, papper, vattenfärger, tusch. Hur du använder olika hjälpmedel som t. ex linjal och runda former och hur du håller pennan för olika syften i bildskapandet.

Bildanalys:
Analysera andras och dina egna konstverk.


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- framställa bilder
- förmedla ett budskap/ berätta med hjälp av en bild
- använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, måleri och lera
- reflektera kring ditt bildskapande och hur du löser eventuella problem du ställs inför
- tolka och analysera budskap i konst

 

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper som du visar under lektionerna, genom ditt bildskapande och hur du resonerar och analyserar kring konst.


Följande kunskapskrav för åk 6 arbetar vi mot:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild åk 2

Kunskapskrav

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan med stöd av läraren skapa en enklare bild som du berättar något genom.
Du kan skapa en bild som du har en tanke bakom och genom bilden framgår det vad du vill berätta.
Du har en genomtänkt idé och skapar en bild där ditt budskap tydligt framgår.
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan på ett enklare sätt teckna en bild som innehåller en figur och bakgrund. Du behöver hjälp av läraren för att välja vilken teknik du ska använda dig av.
Du kan teckna en bild som innehåller en figur, detaljer och bakgrund. Du kan själv välja vilken teknik du ska använda dig av.
Du kan teckna en bild som innehåller flera figurer, flera detaljer och en genomtänkt bakgrund. Du kan själv välja vilken teknik du ska använda dig av och kan motivera valet på ett medvetet sätt.
Kombinera bildelement
Du kan på ett enkelt sätt använda färg och form. Du vet vad en bakgrund är.
Du förstår och kan använda färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild.
Du förstår och använder färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild på ett medvetet sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar. I grupparbeten är du en passiv åskådare.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag. I grupparbeten är du en aktiv del av gruppen.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till. I grupparbeten är du aktiv och kommer med idéer som för arbetet framåt.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan se hur en bild är utformad och att de förmedlar ett budskap med hjälp av ledande frågor från läraren.
Du kan se hur en bild är utformad och förstå att de förmedlar ett budskap.
Du kan berätta hur en bild är utformad och diskutera och tolka det budskap som den förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: