Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola SO åk 3, 16/17

Skapad 2016-10-31 14:18 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleverna här.

Innehåll

1. Krusboda skola SO åk 3

Här skriver ni Krusboda skola samt det ämnet och årskurs LPP:n avser, t.ex. Krusboda skola matematik åk 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar ni till kursplanens syftestext.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar ni till det centrala innehåll.

4. Arbetssätt

Läsåret är uppdelat i fyra perioder. Under hela läsåret jobbar vi med:

   -Hur möten, t ex klassråd organiseras och genomförs 
    (genom att ha klassråd varje vecka och elevråd en gång i månaden får eleverna testa på hur vissa möten hålls.)

Period 1 (v.35-43) :

    1. Metoder att söka information från olika källor. (ca 2  veckor)
        (Prata källkritik, testa oss fram tillsammans i par/tre grupper)

    2. Bekanta sig med jordglob och karta (ca 3 veckor)
        (Google Earth, kartor, om möjligt en jordglob, rita en världskarta och placera ut världsdelarna)

   3. Miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex frågor om trafik, energi och matvaror (ca 4 veckor)

 

Period 2 (v.45-v.3):

    4.Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt.
        Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter. (4 veckor)
     
  (-Bra tillfälle att be polisen komma och prata om vad som kan hända om man använder våld.
          -Diskutera barns rättigheter när FN dagen är, ett tips är att även ge bort julklappar detta år också.)

    5. Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom (4 veckor)
        (
Högtidsboken, Titta på bl.a. "Religionskunskap för barn" från NE.se, Barnen kan i grupp eller individuellt sökta fakta och svara på                    frågor)

     

  Period 3 (v.4-13)

    6. Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
        (kolla på filmklipp, dela upp i grupper som fokuserar  på olika delar och sedan redovisar )

    7. Hur forntiden kan iakttas i vår tid, t ex genom spår i naturen (tips: vandringar i Tyresö för att titta på t ex gravkullar,   jättegryta,                rundhällar och isräfflor)

 

  Period 4 (v.14-22):

      8. Begreppen stenålder, bronsålder och järnålder
      (Forntidsboken och PULS, forntidsdag i Alby arr. av kommunen, Tidsdeckarna på TV4-play)

     9. Berättelser om gudar och hjältar i nordisk och antik mytologi

     10. Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid
      (göra en tidslinje i bilder utan årtal för att grundlägga tidsbegrepp)

 

5. Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper genom prov, muntliga redovisningar, skriftliga arbeten, bilder och diskussioner.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: