Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion.

Skapad 2016-10-31 14:24 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Vi repeterar tiotalsövergångar, huvudräkning, hundratavlan och uppställning. Vi lär oss att räkna med växling och uppställning med flera termer.

Innehåll

Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • strategier för huvudräkning
 • att jobba med talmönster
 • hur man räknar med tiotalsövergångar
 • grannarna i talområdet 0-1000
 • problemlösning - visa hur du löser uppgiften och skriver svar.
 • hundratal, tiotal, ental
 • siffrans värde i ett tal
 • att räkna med tre termer
 • begreppsord

Hur?

Du kommer att få:

 • jobba i din matematikboken.
 • ta del av genomgångar inför nya moment.
 • hemuppgifter att öva på.
 • jobba på Ipad med olika övningar.
 • jobba med begreppsordlista.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma

 • hur aktiv du är under lektionerna både muntlig och skriftligt.
 • hur väl du tar tillvara på lektionstiden.
 • hur du använder dig av begreppen.
 • hur du klarar den avslutande diagnosen i boken.

 

Begrepp: resten, talmönster, talkompisar, växla, tallinje, hälften, minnessiffra, symmetriskt, hundratal och differens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: