Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teateranalys

Skapad 2016-10-31 14:34 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Vi jobbar med teateranalys och analyserar pjäsen "Best in show" av Gretrud Larsson.

Innehåll

Följ frågorna nedan. Inlämnas senast 30/10 via mail till charlotte.flensburg@halmstad.se.

Uppgifter

  • Analys av Richard III av W Shakespeare

Matriser

Tea
Teateranalys

Kunskapskrav från Tetaerteori

E
C
A
Form och innehåll
Eleven redogör översiktligt för teaterns olika uttrycksformer samt redo¬¬gör översiktligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll sam-verkar i sceniska gestaltningar.
Eleven redogör utförligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teaterns olika uttrycks-former samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för hur form och innehåll sam-verkar i sceniska gestaltningar.
Tolkning och analys
Eleven gör en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
Eleven gör komplexa analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.

Kunskapskrav från Svenska 2

E
C
A
Analys av litterturvetenskapligt verk
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skön-litterära verk utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: