Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik sannolikhet

Skapad 2016-10-31 14:37 i Frösakullskolan Halmstad
Vi arbetar med begreppen sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik. sannolikhet: handlar om hur stor chansen är att en viss sak ska hända, t ex att få en sexa om man kastar en tärning. Proportionalitet: innebär att du kan räkna ut vad t ex 5 kg äpplen kostar om man vet kilopriset. kilopriset är proportionellt oavsett hur mycket man köper. Kombinatorik: innebär att du räknar ut t ex på hur många sätt du kan klä dig om du har tre olika slags tröjor och fyra olika slags byxor.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med begreppen sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik. Sannolikhet: handlar om hur stor chansen är att en viss sak ska hända, t ex att få en sexa om man kastar en tärning. Proportionalitet: innebär att du kan räkna ut vad t ex 5 kg äpplen kostar om man vet kilopriset. kilopriset är proportionellt oavsett hur mycket man köper. Kombinatorik: innebär att du räknar ut t ex på hur många sätt du kan klä dig om du har tre olika slags tröjor och fyra olika slags byxor.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer träna på att
 • Använda begreppen sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik och göra enkla beräkningar
 • Använda strategier vid problemlösning kopplat till arbetsområdet

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • göra enkla beräkningar inom proportionalitet, sannolikhet och kombinatorik
 • lösa problem
 • föra enkla resonemang kring begreppen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: