Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänsklighetens sista dagar

Skapad 2016-10-31 14:46 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Detta handlar om naturkatastrofer.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Mänsklighetens sista dagar är räknade. Kommer jorden att gå under? Vad är det som kan slå ut ett helt samhälle? Vi kommer rikta in oss på naturkatastrofer såsom supervulkaner, jordbävningar och tsunamis. Vad följer egentligen i klimatförändringarnas spår? Vi lär oss mer om torka, översvämningar och issmältning.

Innehåll

Innehållet kommer att handla om naturkatastrofer. Vi kallar arbetsområdet mänsklighetens sista dagar. Kommer katastroferna slå ut mänskligheten?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Mänsklighetens sista dagar

Mänsklighetens sista dagar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver träna mer när det handlar om att använda geografiska begrepp.
Du kan beskriva olika geografiska fenomen med några geografiska begrepp. Såsom kontinentaldrift, plattgräns, klimatförändring, glaciärer.
Du kan beskriva olika geografiska fenomen med flera geografiska begrepp. Du använder väderstreck, plattektonik, koldioxid, avverkningar, ökenutbredning.
Du använder dig av ett geografiskt språk när du beskriver olika geografiska fenomen. Du använder kontinentaldrift, väderstreck, platt-tektonik, koldioxid, klimatförändringar osv..
Klimatförändringar
Du behöver mer tid för att förstå hur klimatet förändras.
Du för resonemang (ett led) och ger olika förklaringar samt beskriver hur det påverkar 2 olika områden runt om i världen.
Du för resonemang (två led) och ger olika förklaringar samt beskriver hur det påverkar 3 olika områden runt om i världen.
Du för resonemang (tre led) och ger olika förklaringar samt beskriver hur det påverkar 4 olika områden runt om i världen.
Undersöka omvärlden
Du behöver träna mer kartläsning för att kunna undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor för att beskriva naturkatastrofers påverkan på samhället. Du kan visa var 2 platser ligger som är påverkade av naturkatastrofer.
Du kan använda kartor för att beskriva naturkatastrofers påverkan på samhället. Du kan visa var 4 platser är belägna som är påverkade av naturkatastrofer.
Du kan använda kartor för att beskriva naturkatastrofers påverkan på samhället. Du kan visa var 6 platser är lokaliserade som är påverkade av naturkatastrofer.
Namngeografi
Du behöver lära dig mer geografiska platsers namn för att kunna beskriva olika lägen.
Du kan beskriva geografiska lägen och använder då väderstreck och kan ange 2 angränsande orter/städer/länder/floder..
Du kan beskriva geografiska lägen och använder då väderstreck och kan ange 4 angränsande orter/städer/länder/floder.
Du kan beskriva geografiska lägen och använder dig då av väderstreck och koordinater. Du kan ange 6 angränsande orter/städer/länder/floder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: