Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SET- social och emotionell träning i förskolan

Skapad 2016-10-31 15:49 i Regnbågens förskola Hörby
Vi kommer att under ht 2016 och vt 2017 jobba med SET, social och emotionell träning på vår avdelning.
Förskola
Vi arbetar med att lära barnen känna igen olika känslor dels hos sig själva och dels hos varandra. Förhoppningen är att barnen ska kunna ge uttryck för egna och andras känslor och vi vill också att det ska kännas naturligt för barnen att visa sina känslor. Att våga vara tex ledsen, arg, rädd,glad osv. Vi vill också lära barnen lösa konflikter på ett positivt vis. Barnen utvecklar härigenom trygghet och social kompetens som i sin tur stärker barnets självkänsla. En god självkänsla är grunden för allt fortsatt lärande. När barnet får sina känslor bekräftade och om de kan sätta ord på dem så leder det till en positiv identitet. Vi tänker att arbetet med detta gör att hela barngruppen stärks.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

-Att barnen ska känna sig trygga hos oss och att vara trygga i sig själva.

-Social kompetens.

-Empati

-Barnens medvetenhet kring känslor (sina egna och andras)

-Synliggöra de känslor (de vanligaste) som vi känner, kanske främst de fyra grundkänslorna; arg, ledsen, glad, och rädd (men även känslor som sur, blyg, nyfiken och busig)

-En öppenhet kring att det är okej att visa sina känslor

 

Så här ska det gå till:

-Vi pedagoger läser igenom böckerna/delar av böckerna:

SET i förskolan (Birgitta Kimber & Carina Petrè)

Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens (Birgitta Kimber)

-Söker efter annan relevant information inom ämnet SET

-Vi praktiserar våra nya kunskaper i verksamheten. Strukturerat några tillfällen i veckan samt ostrukturerat övrig tid.

-Rollspel

-Skapande kring olika känslor

-Reflekterar tillsammans på våra arbetslagsplaneringar

-Samtalar och intervjuar barnen fortlöpande.

-Jobba med teknik men hjälp av kamera ,ipad, projekter, film, Qr koder., skapa Qr koder

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Att med hjälp av dokumentation i form av "under-tiden-foton", samtal, lärplatta, penna & papper synliggöra för barnen deras egna utveckling.

Mindmaps- vilka känslor förstår vi, vilka förstår vi inte.

Att i lite mindre grupper skapa meningsfulla diskussioner som barnen själva för, med hjälp av oss vuxna. Lyssna in barnen och se vart samtalen leder och vilket som blir nästa steg.

 

Så här ska det gå till/ Så här ska vi arbeta

Emotionell intelligens innebär förmåga att observera egna och andras sinnesstämningar och känslan att kunna uppfatta dem och låta informationen påverka tankesätt och handling. Barnen utvecklar sina sociala och emotionella förmågor. Barnen får tillfälle att utforska sina känslor och lära sig hantera dem och därtill förstå hur andra känner och att se hur saker ur deras perspektiv.

Med set i förskolan får barnen, oavsett vilken bakgrund eller vilka riskfaktorer de bär med sig, hjälp att klara sig i livet. Set programmet går ut på att man vid flera tillfällen upprepar och repeterar de olika övningar. Viktigt med repetition då det ger barnen en möjlighet att lättare känna igen en specifik känsla och vad som är karaktäristiskt för de olika känslorna.

Tanken med sagorna i SET är att barnen skall identifiera sig med djuren och personerna i sagorna och att de på så sätt kan träna upp sin förmåga att se och sätta ord på känslor samt hitta fungerande sätt att hantera dem. Grundtanken är hur man är mot varandra. Berättelsen ger i sagans form på ett engagerande sätt barnen förebilder för hur man ska vara och inte vara mot varandra.

Vi har valt att börja att dela in barnen i två grupper efter mognad och behov. Vi är två personal som arbetar med de yngre barnen och en personal som arbetar med de äldre barnen. Vid våra tillfällen har vi varit olika många barn och har då haft en flexibel uppdelning av oss pedagoger.

Vi valde att börja jobba med känslan Glad. Vi har arbetat med denna under ca 3 veckor / 2 strukturerade  tillfällen i veckan.

Vi har jobbat med Set på olika vis i grupperna men syftet har varit det samma.

I  den ena gruppen har sång, musik ,sagor, fotografering av olika glada miner samt tillverkning av Qr koder där barnen berättat om vad som gör de glada. Muselina har varit en viktig del av att förmedla känslor och fånga barnen liksom Ludde varit huvudfigur i den andra gruppen.  Ludde har även haft flanosaga, firat sin 4 åriga födelsedag, sjungit, fotodokumentation av glada barn som gjorde miner i spegeln.

Båda grupperna avslutade känslan glad med ett Discoparty tillsammans enligt deras önskemål där både Muselina och Ludde deltog.

 

Vi kommer att fortsätta arbeta med Set (social emotionell träning) två gånger i veckan och förra veckan började vi med känslan ledsen.

Detta var en känsla som vi pedagoger diskuterade innan och funderade på om barnen kom att vara lika intresserade som känslan glad. Känslan glad fängslade verkligen barnen och de var så engagerade i båda grupperna. De äldre barnen har skapat egna Qr koder där de blev fotograferade när de var glada och sedan fick de spela in och berätta om vad som gjorde dom glada.  Kom gärna in och scanna Qr koderna som sitter inne på avdelningen. Vidare har förskolan köpt in olika böcker baserade Barnkonventionen och allas lika värde som är anpassade för alla barn och som är skrivna på ett sätt som gör det igenkännande för barnen i deras vardag.

Efter att vi introducerat känslan ledsen för barnen såg vi att denna känslan väckte mycket empati och medkänsla hos barnen. Barnen visste precis hur det kändes att vara ledsen och att det ibland kom tårar mm. Vi fortsätter fram till början på december att jobba med denna känslan på olika sätt. Våra figurer som är med i grupperna (Muselina och Ludde) är viktiga inslag i samlingen. När vi inte har samling bor dom i sina lådor inne på avdelningen i vår fönsterkarm. Barnen vet att vi inte får öppna lådorna mer än i samlingen och det gör de inte heller.

Känslotroll;

Vi har satt upp troll som laminerats som uttrycker olika känslor. Vi har inte hitintills jobbat aktivt med dom i våra set samlingar men barnen har stått en del och diskuterrat kring dom och deras känslor. Vi kommer att lyfta dom mer till våren och plocka in dom i våra samlingar.

Vi jobbar med barnens känslor och uttryck ständigt i vår vardag och så klart inte bara under våra set samlingar. Vi anser att  är viktigt att barn och vuxna lär sig lyssna på varandra och inte avbryta utan låta den som prata få klart. Att ha empati och hjälpa någon som behöver hjälp och även kunna be om hjälp är viktigt.

Vi pratar mycket med barnen om hur man hantera sina egna känslor, vad gör man när man är glad/ledsen. Att hitta verktyg för att kunna hantera tex arg,ilska. Hur kan man göra utan att skada sin kompis när man blir tex arg.Känna igen andra människors känslor är inte lätt men att visa medkänsla är något som de flest barnen är bra på.

Vi jobbar mycket med barnen ska kunna säga "stopp, jag vill inte". Även respektera andra som säger "jag vill inte, "stopp". Detta är något som vi säger att barnen även kan visa detta genom  att sätta upp handen och visa stopp.  

 

Vi har allt eftersom fortsatt arbeta med känslorna ARG och RÄDD och även dessa två känslor har barnen haft lätt att relatera till. Barnen samtalar mycket kring alla känslorna med både varandra och med oss pedagoger. Vid några tillfällen har vi även arbetat med känslorna med något enstaka barn åt gången.

Vi har erbjudit barnen ett brett utbud av olika sätt att jobba på, så som; skapande (målarfärg, kritor, måla med händer osv), IT på olika vis (tittat på projektorn, gjort QR-koder, jobbat med Ipad på många olika vis/olika program). Även skapande i form av att utrycka de olika känslorna med hjälp av sin kropp.

 

Vad behöver nu utvecklas?

Analysen ligger i ett separat dokument

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: