Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOMPIS TEMA

Skapad 2016-10-31 16:06 i Kummingatans förskola 128-130 Unikum Piloter HT16
Förskola
Vitsippans barn behöver utveckla sina sociala kompetenser och sätta ord på sina handlingar och utveckla svenska språket.

Innehåll

  • Varför? Vi har barnen i barngruppen som kommer från olika hemmiljöer, har olika kulturella ursprung, olika hemspråk och olika förstående för att vara med i gruppen och uttrycka den. De nya barnen i barngruppen kan inte tillräckligt sätta ord på sina känslor samt ta ansvar för sina handlingar. Barngruppen har fortfarande svårt att samarbeta med varandra, lösa problem själva samt vara empatiska mot varandra. I barngruppen förekommer puttande och knuffande samt en medveten exkludering. De nya barnen i barngruppen har svårt att dela med sig, turas om och vänta på sin tur. De löser konflikt genom våld. Vi behöver arbeta vidare med hela barngruppen med allas lika värde och hur man ska vara mot varandra som en bra kompis.

 

  • Syfte Barngruppen behöver utveckla sina sociala kompetenser och sätta ord på sina handlingar. De behöver utveckla svenska språket.

 

Vi utgår från läroplanen (Lpfö, 98, rev. 2016).

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter...

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar …

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling”.

 

  • Vad? Vi ska arbeta med tema: KOMPIS hela läsåret. Vårt arbete ska sina utgångspunkter i materialet Alfons vänskapslåda och Kompisböcker. Materialet i Alfons vänskapslåda utgår från förskolans läroplan och fokuserar på att stärka och utveckla barns empati. Materialet har utgångspunkter i barnböcker om Alfons Åberg. Kompisböcker - En serie med tio små berättelser om kanin och igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras tio olika teman. Exempelvis: Dela med dig, Prata om det och Säg förlåt. Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I kompismaterialet finns berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn ska känna igen från sin egen vardag i förskolan. Böckerna är anpassade till alla åldrar 1-5.

 

  • Hur?  (Genomföra) Att göra barnen medvetna vad innebär att vara en bra kompis genom ett pedagogiskt samtal med barnen i vardagliga situationer på förskolan, reflektioner med barnen, använda bilder, tematiska böcker, musik, sång, drama, skapande, lek, digitala verktyg och barnyoga.  Vi ser fram emot att involvera föräldrarna i arbetet med materialet och temat. Vi pedagogerna ska vara lyhörda, visa respekt och lyssna på barnens tankar samt tro på deras förmåga att de kan själva avgöra samt att de kan ta egen ansvar. Böckerna om Alfons Åberg och Kompisböcker ska användas för att tala om för barnen om vänskap och utanförskap samt vad innebär att vara bra kompis för varandra. Som stöd för arbetet ska användas materialet från Alfons vänskapslåda som Alfonsdocka, böcker, samtalskort och cd skiva. Med självaste Kanin och Igelkott som handdockor blir kompissamtalen lättare att föra och barnen kan ta med karaktärerna in i den fria leken.

 

  •  Följa upp resultat och måluppfyllelse.  Varannan vecka på avdelnings planering följer vi upp barns lärande och vi reflekterar tillsammans i vilken utsträckning barnen närmade sig i sin utveckling vår planerade syfte. Vi ska även reflektera om materialet ska användas på annat sätt som planerat. Hur ska vi gå till väga vidare? Vi reflekterar kring pedagogisk dokumentation.
  • Analysera. I slutet av lästermin  2016-2017 ska vi analysera och utvärdera vad barnen har lärt sig och varför de har inte lärt sig och hur kan vi arbeta med de utvecklings behov nästa lästermin.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: