Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter - olika syften och mottagare

Skapad 2016-10-31 16:46 i Öregrunds skola Östhammar
Utveckla förmågan att kommunicera i skrift.
Grundskola 3 Svenska
En text kan se väldigt olika ut beroende på vilket syfte den har samt vilken mottagaren är. Du ska få lära dig att skriva olika texter för olika syften och olika mottagare.

Innehåll

Mål för elev

Utveckla din förmåga att:

 • kommunicera i skrift.

 

Innehåll

De olika texttyper som vi kommer att arbeta med:

 • Berättande texter
 • Faktatexter
 • Instruerande text - förklara i skrift hur du t.ex. bakar en kaka, hur du borstar tänderna etc.
 • Återgivande text - där du sammanfattar innehållet i en text du har läst.
 • Respons på egna och andras texter.

Om vi hinner tittar vi även på:

 • Argumenterande text - där du uttrycker dina åsikter om något.
 • Dikter.

Redovisning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • skriver enkla texter med läslig handstil.
 • använder punkt, stor bokstav och frågetecken.
 • stavar vanligt förekommande ord. 
 • skriver en berättande text med inledning, handling och avslutning. 
 • skriver enkla faktatexter. 
 • förstärker dina texter med bilder. 
 • ger omdömen på egna och andras texter. 
 • utifrån respons bearbetar och förtydligar dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skriva år 3

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Skriva
handstil
 • Sv   3
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil med hjälp av vuxen.
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil.
dator
 • Sv   3
Jag kan tillsammans med vuxen skriva enkla texter med hjälp av dator.
Jag kan skriva enkla texter med hjälp av dator.
stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
frågetecken
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
Jag kan använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
stavning
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
Jag kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
berättande texter
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Jag kan skriva berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning.
faktatexter, söka information
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen söka information ur en källa,( ex en bok eller text på nätet) och kan skriva ned det viktiga ur texten.
Jag kan söka information ur en källa, ( ex en bok eller text på nätet) och kan skriva ned det viktiga ur texten.
instruerande texter
 • Sv  1-3
Jag kan, med hjälp av en vuxen, skriva en instruerande text. Till exempel en instruktion till en lek.
Jag kan skriva en instruerande text. Till exempel en instruktion till en lek
kombination ord och bild
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, kombinera mina texter med bilder. Det gör att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
Jag kan kombinera mina texter med bilder. Det gör att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
ord och begrepp, tydlig text
 • Sv   3
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text. Jag har fått hjälp av en vuxen.
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text.
omdömen av texter
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, utifrån olika frågor ge enkla omdömen om mina egna och andras texter.
Jag kan, med hjälp av vuxen, utifrån olika frågor ge enkla omdömen om mina egna och andras texter.
bearbeta egen text
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.
Jag kan enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: