Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen och mänskliga rättigheter

Skapad 2016-10-31 17:18 i Öregrunds skola Östhammar
Om barns rättigheter och allas lika värde.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Alla på hela jorden har rätt att leva, utvecklas och säga sin mening. Alla i hela världen måste hjälpas åt att berätta om och arbeta för allas lika värde. Tillsammans måste vi arbeta för att barnkonventionen och mänskliga rättigheter ska bli kända av alla på vår jord.

Innehåll

Syfte

Eleven ska känna till och förstå de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. I skolan ska barnet utveckla förståelse för egna och andra människors levnadsvillkor samt betydelsen av jämställdhet och människors lika värde.
Skolan är en del av vårt demokratiska samhälle och här får eleven förståelse för demokratins principer och hur dessa kan omsättas i elevens omvärld.

Bedömning

Du ska

 • känna till några mänskliga rättigheter
 • kunna redogöra för något av innehållet i barnkonventionen
 • kunna göra en koppling mellan det du lärt dig om barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och demokrati med din egen vardag hemma och i skolan
 • få en förståelse om varför människor flyttar från en plats till en annan samt vad det kan betyda för familjen och det enskilda barnet
 • få lära dig hur möten kan organiseras
 • få samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

Genomförande

Vi kommer att:

 • prata om FN och deras arbete
 • arbeta med Barnkonventionen
 • göra bilder till barnkonventionen
 • sjunga sånger
 • se på film
 • prata om/uppmärksamma FN-dagen på skolan
 • prata om hur möten kan organiseras
 • regelbundet ha klassråd och utse representanter till elevrådet 
 • prata om de mänskliga rättigheterna
 • göra kopplingar mellan barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och demokrati med din egen vardag hemma och i skolan

Uppgifter

 • Att flytta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: