Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Getingeskolan Åk 9 kap. 2 Funktioner och algebra

Skapad 2016-10-31 20:18 i Getingeskolan Halmstad
Tal - Kap. 1 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
Kapitel 2 Funktioner och algebra

Innehåll

 

 

Kapitel 2: Funktioner och algebra

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • Använda räta linjens ekvation
 • Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln

 Mål för röd kurs:

 • Multiplicera parenteser
 • använda kvadreringsregler
 • använda konjugatregeln
 • uttrycka formler på olika sätt 

Vecka 42                                      Läxa 5

Funktioner

Linjära funktioner

Mer om linjära funktioner

Vecka 43                                      Läxa 6

Rita grafer i koordinatsystem

Räta linjens ekvation y=kx+m

Talföljder och mönster

Vecka 45                                      Läxa 7

Sant eller falskt

Diagnos 2 med kluringar

 

Vecka 46  och 47                          Läxa 8 / Repetitionsuppgifter 2

Om diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då väljer du blå kurs!

 Blå eller Röd kurs

Lös varannan uppgift (udda eller jämna).

 

Vecka 48 

Prov 2 Del 1

Prov 2 Del 2

 

Du som arbetar med blå kurs löser uppgifter 1-7.

Du som arbetar med röd kurs löser uppgifter 3-8.

För dig som vill ha en ordentlig utmaning finns Uppslaget 2(sid 70), Soluppgift, Abels hörna(sid 71), samt svarta uppgifter på sidan 235.

På sidor 254-260  samt 274 finns Verktygslådan som innehåller räknemetoder som eleverna behöver och som kan vara till stor hjälp för föräldrar att lättare hjälpa sina ungdomar.

 

Bedömning:

Du bedöms utifrån Din förmåga att:

 • Lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt
 • Välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt bidra mes förslag till alternativt tillvägagångssätt
 • Visa kunskaper om matematiska begrepp
 • Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • I redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument

 

Uppgifter

 • Ma -läxor kapitel 2

Matriser

Ma
Getinge matematik åk 7 - 9 mall

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan inte använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan inte välja eller använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Resonemang
Eleven för inte enkla och underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Eleven kan inte växla mellan olika uttrycksformer eller föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven inte matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: