Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema tid

Skapad 2016-10-31 21:04 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Hur har 1900-talet påverkat oss och vad kom först?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera hur hundra år av historia har lett fram till det samhälle vi har idag. Detta kommer vi att göra genom att bekanta oss med personer, händelser och uppfinningar under 1900-talet som påverkat det samhälle vi lever i idag. Vi kommer att koncentrera oss på att se hur olika saker har utvecklats och vilka rötter det vi idag är vana vid har.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna redogöra för några av de avgörande händelserna, personerna och uppfinningarna under 1900-talet.

Eleverna ska kunna resonera kring var på en tidslinje en händelse, en person eller en uppfinning befinner sig.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att använda en bild för att beskriva en händelse, en person eller en uppfinning.

Bärande begrepp

Tidslinje

Före

Efter

Tidigare

Senare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Tema tid

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna redogöra för några av de avgörande händelserna, personerna och uppfinningarna under 1900-talet.
Eleverna ska kunna resonera kring var på en tidslinje en händelse, en person eller en uppfinning befinner sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: