Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2016-11-01 08:33 i Domnarvets skola Borlänge
Vasatiden och Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Vi kommer arbeta med hur Sverige förändrades under Vasatiden och Stormaktstiden. Fokus kommer ligga på de strukturer och händelser som styr omvandlingen från ett perifert land i Europa till ett land med starka band till den europeiska kontinenten.

Innehåll

 

Bedömning

Processen under arbetets gång, delaktighet och skriftligt prov.

Arbetssätt

Vi kommer under momentets gång blanda undervisningssätt mellan att läraren berättar och friare arbete såsom att: titta på film, läsa texter, titta på bilder, prata med någon om det man läst, arbeta med instuderingsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden och Stormaktstiden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: