Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott årskurs 2

Skapad 2016-11-01 09:21 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
I idrotten kommer du få möjlighet att utveckla dina rörelser genom lekar, danser, bollsporter och hinderbanor. Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa. Du kommer att få möjlighet att önska idrottslektion. Vi har idrott både inomhus och utomhus.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att röra dig till musik, hur man deltar i bollsporter, hur man samarbetar i en lek, hur man läser en karta och vad allemansrätten är. Det viktigaste på idrotten är att du alltid gör ditt bästa! 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Varje termin får du önska vad du vill göra på idrottslektionerna. Utifrån klassens önskningar gör läraren en planering för terminen där vi kommer att prova på bollsporter, friidrott, lekar, hinderbanor, gymnastik, danser, rörelse i vatten och samarbetsövningar och regler för hur man gör. Vi kommer också att prata om allemansrätten och vad din kropp behöver för att må bra. Idrottslektionerna är både inomhus och utomhus. 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Läraren observerar och samtalar med dig i olika situationer för att se att du följer med i till exempel lekar och sporter. 

För att se vad som bedöms, se kopplad matris.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Udd/HH Idrott och hälsa 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
**Motorik, lekar och spel**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter både inomhus och utomhus.
Jag kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Jag försöker röra mig på ett sätt som passar det jag gör.
**Takt och rytm**
Jag rör mig gärna till musik.
Jag kan röra mig till olika sorters musik.
Jag kan dansa och röra mig på ett enkelt sätt till musik.
**Simma**
Jag vill ha flythjälpmedel för att träna simtagen på mage.
Jag kan flyta korta stunder och även simma lite på mage utan flythjälpmedel. Jag vill ha flythjälp när jag tränar på ryggsim.
Jag kan flyta och simma utan flythjälpmedel, både på mage och på rygg.
**Samtala om hälsa och egna upplevelser**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
**Aktiviteter i natur och utemiljö**
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa min klädsel till vädret.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder och platsen vi ska vara på.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder, plats och till allemansrätten.
**Orientera sig**
Jag vet hur en karta är gjord och hur jag ska använda den.
Jag kan hitta inne i idrottshallen med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta i kända miljöer utomhus med hjälp av enkla kartor.
**Förebygga skador**
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för lekar och spel. Jag kan förlora.
Jag kan följa regler för lekar och spel samt visa hänsyn mot andra. Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen.
**Säkerhet och nödsituationer**
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: