👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik läsåret 2019-2020

Skapad 2016-11-01 09:52 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Grundsärskola F – 9 Motorik
Varje elevs rätt att röra sig utifrån sina förutsättningar och utveckla sin kroppsuppfattning.

Innehåll

Motorik

Ge eleven positiva upplevelser  att vara fysiskt aktiv efter sina förmågor. Och utveckla kroppsuppfattning.

För att utveckla  sina förmågor efter sina förutsättningar.

 

 

 

Syftet är att utveckla glädjen att röra sig och att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fömåga.

Undervisningens innehåll

 

Rörelselekar i olika miljöer,  inom och utomhusaktivteter,  bad, sinnesrum med bollbad, sånglekar/musik, taktill beröring

Allt för att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang.

Hur?

varje måndag har vi motorik. vi lyssnar och dansar till musik, vi gör olika övningar där vi arbetar med fingrar, händer, benen hela kroppen.

vi avslutar  med avslappningsmusik.

 

 

 

 

Uppgifter

 • morgongympa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9