Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Tema Vatten i åk 4

Skapad 2016-11-01 10:13 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vatten försvinner aldrig och det kommer aldrig något nytt. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde sägs det. Hur kan det komma sig?
Grundskola 4 Kemi Fysik NO (år 1-3)
Vatten kan finnas i flera olika former och utseende. Vi dricker samma vatten nu som vi gjorde för väldigt länge sedan, det beror på att vattnet går i ett kretslopp, men hur går det egentligen till? Vart tar vattnet vägen när vi spolar i våra toaletter och diskar i våra handfat? Det här och mycket mer kommer vi att få svar på.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska:

 • kunna vilka tre former som vatten kan finnas i
 • kunna några skillnader på sött och salt vatten
 • känna till vattnets kretslopp
 • känna till hur vatten renas
 • Skriva presentation

Undervisning

Eleverna kommer att få läsa och lyssna boken om Fysik och Kemi , arbeta i arbetsboken, titta på film, samtala kring vatten, skriva egna faktatexter och experimentet samt jobba med elevs spel kemi vattens begrepp. 

Vi började arbetet kring vatten med olika faktafrågor som vi också kommer att avsluta arbetet med. Detta för att se hur mycket eleverna har lärt sig och utvecklats under veckorna med tema-vatten.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att redogöra för

 •  vilka tre former som vatten kan finnas i
 •  skillnader på sött och salt vatten
 • vattnets kretslopp
 • hur vatten renas
 • Skriva presentation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6

Matriser

NO Fy Ke
Kemi kunskapskrav år 4-6

Ny nivå
Insats Kräv
Godtagbart
Ny nivå
Mer än godtagbart
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Söka information samt källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda sökt information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Användning av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

NO Fy Ke
Fysik kunskapskrav år 4-6

insats Krävs
Godtagbart
Mer än godtagbrat
1. Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
3. Använda informationen
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
4. Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Användande av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
7. Dokumentation av undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
x 12. Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: