Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans tidiga utveckling

Skapad 2016-11-01 10:47 i Nolskolan Ale
Grundskola 1 Svenska Historia Geografi
I ämnet historia ska du lära dig mer om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Dessutom ska du reflektera över hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Konkretisering

När du är klar med arbetsområdet ska du:

 • Ha kännedom om människans behov och att dessa kan förändras,
 • Kunna människans utveckling,
 • Känna till klimatförändringar genom historien och förstå dess konsekvenser, exempelvis istider,
 • Känna till stenålder
 • Ha kännedom om hur människor levde under dessa tidsperioder samt övergången från jägare och samlare till jordbrukare
 • Kunna beskriva hur spår av forntiden ser ut i naturen

Undervisning

Du kommer att arbeta med många olika läromedel (filmer,böcker/faktatexter). Vi kommer gemensamt att diskutera och dokumentera våra nya kunskaper i ett häfte med bild och text. Här kan vi sedan reflektera över vad vi lärt oss. Du får möjlighet att arbeta både individuellt och tillsammans med andra.

Du förväntas vara engagerad under genomgångar där du deltar aktivt i diskussionerna, samt att du tar ansvar för att du gör dina uppgifter under eget arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Ge  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: