👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärande verktyg.

Skapad 2016-11-01 10:52 i Ärentunaskolan Uppsala
Arbete med skärande verktyg, med inspiration från Samernas slöjdtraditioner.
Grundskola 7 Slöjd
Målet arbetsområdet är att du skall lära dig skärande verktyg med ett tydligt estetiskt uttryck. Du skall formge och tillverka en produkt tex en skål eller sked. Mönster eller form på ditt slöjdalster ska det tydligt kunna synas att du har inspirerats av en annans kulturs mönster o former.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Kravet är att du minst på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formger och framställer ett slöjdföremål i en gammal teknik.

 Du skall kunna bidra till att utveckla egna idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller eget material.

 Du ska utveckla din förmåga att välja handlingsalternativ som leder framåt.

 Du skall under arbetets gång kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp

 Du ska tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Undervisning och bedömning

Du  kommer att få lära dig olika verktyg och hur de skall användas vid tillverkning av föremål med skärande tekniker.

Som inledning på arbetsområdet kommer du att få genomgångar i olika kulturers mönstertraditioner. Vi kommer bla visa sameslöjdens och andra kulturers mönstertradition.

Vi kommer också titta på hur trädet växer och hur man kan jobba med trädet som material beroende på hur det ser ut tex i fiberriktning mm.

 

Bedömningen sker löpande och vid arbetets slut.

 

Efter varje lektion så skriver du i en dagbok om ditt arbete och efter avslutat arbete ska du göra en skriftlig värdering av din arbetsprocess.

 Slöjdmatrisen beskriver en arbetsprocess och fylls i efterhand som eleven klarat av olika moment. Den ska inte ses som en slutgiltig bedömning av terminens/läsårets resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9