Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Kemi, Åk 4, 16/17

Skapad 2016-11-01 11:08 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Kemi
Vad är kemi? Vatten - ett viktigt ämne Fast, flytande eller gas? Blandningar och lösningar Syror och baser

Innehåll

 

Detta kommer att bedömas:

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Tiundaskolan Kemi Åk 4, Ht -16

På väg mot målen
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Hur kemin ändrats från magi och mystik till vetenskap
Du har svårt att berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan berätta om någon/några upptäckter och om hur kemin har ändrats från magi till vetenskap.
Du kan berätta utförligt om någon/några upptäckter och om hur kemin har ändrats från magi till vetenskap.
Vad är allt gjort av?
Du har svårt att förklara hur materien är uppbyggd.
Du har grundläggande kunskaper om vad allt är gjort av och kan använda vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om vad allt är gjort av och kan förklara det med kemins begrepp.
Vattnets egenskaper och kretslopp
Du har svårt att förklara något om vattnets uppbyggnad och kretslopp.
Du kan föra ett enkelt resonemang om vattnets egenskaper och förklara vattnets kretslopp.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om vattnets egenskaper och kretslopp.
Ämnens 3 grundformer och smältpunkt
Du är osäker på ämnenas 3 grundformer och kan inte ge exempel.
Du har grundläggande kunskaper om ämnens 3 grundformer och smältpunkt och kan ge exempel på detta.
Du har goda kunskaper om ämnens 3 grundformer och smältpunkt och kan ge exempel på detta och förklara med god användning av kemins begrepp.
Genomföra experiment och dokumentera dessa
Du har svårt att genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du dokumenterar för lite.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan föra enkla resonemang kring detta och dokumenterar ditt resultat på ett enkelt sätt.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan föra utvecklade resonemang kring detta och dokumenterar ditt resultat med tydliga texter och bilder på ett strukturerat sätt.
Blandning/lösning och surt/basiskt
Du har svårt att skilja begreppen åt och kan inte ge tillräckliga exempel.
Du har grundläggande kunskaper om vad som menas med en blandning och lösning och vad som menas med surt och basiskt.
Du har goda kunskaper om vad som menas med en blandning och lösning och vad som menas med surt och basiskt. Du kan visa på samband och använda kemins begrepp.
Miljöaspekter
Du kan inte delta i samtal / resonemang om försurning och miljö.
Du kan delta i samtal kring försurning och miljö, som till viss del för diskussionen framåt.
Du kan delta i samtal kring försurning och miljö, som för samtalet och diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: