Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Emergencia!

Skapad 2016-11-01 11:27 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa/skriva om olika personer från Latinamerika och Spanien. Det är text om detta och en skriv/hör och muntlig uppgift som handlar om detta. Vi ska sedan öva på olika moment: Ställa frågor, Skriva en text om olika personer och debattera på spanska.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi ska läsa om olika områden som man kan ha nytta av i lite svårare situationer, som att fråga efter vägen när man inte hittar och att berätta att man har ont någonstans och fråga om hjälp. Vi jobbar även vidare med personbeskrivning och hur man bygger korrekta meningar på spanska.

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

Vi har arbetat med personbeskrivningar, vägbeskrivningar samt att berätta att man har ont någonstans.

 

Du kommer både individuellt och i grupp bl.a. träna på:


- skriva egna texter. (Texterna till proven och att skriva om en person ni får på ett foto).  Där tränar vi på meningsskrivning och beskrivning: att böja adjektiv och repeterar presens. 

- Göra förbättringar av sina texter. Ni ska få lära er att "rätta till och göra förbättringar av er text", bland annat  m.h.a en checklista.
- muntliga övningar, bl.a att beskriv hur någon ser ut och genom att skriva en dialog och spela upp en "akut situation" där någon har ont. 
- hörövningar

Grammatiken vi tränar är presens av vanliga regelbundna och oregelbundna verb, att ställa frågor, vi ska även ta upp possessiva pronomen, dvs. att beskriva ägande. t.ex. Camilas bil, el coche de Carmela och framförallt korrekt medningsskrivande med substantiv, adjektiv och verb, främst av typen: Lleva una camiseta blanca y pantalones negros.

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna, genom individuella och gruppuppgifter, samt genom läxor och prov med hörövningar och texter.

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du kan anpassa språket till situation och mottagare (både i tal och skrift)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du förstår innehållet i texter.

 

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på spanska utifrån de arbetsområden vi berör.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Textbearbetning
Formulera sig och kommunicera i skrift,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen såsom stavning och interpunktion, samt grammatiska strukturer.
Omformulera sig och rätta skriftliga alster.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
Här kommer bedömningen på era dialoger om att ha "ont" någonstans".
formulera sig och kommunicera i tal
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kommunicera och ha en dialog/samtal på spanska. (Interagera).
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: