Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle Toråsskolan år 2 läsåret 16/17

Skapad 2016-11-01 11:56 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 16/17.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska ger förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv så att eleverna utvecklar förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelse av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck.

Eleverna ska stimuleras att engagera sig och delta i diskussioner om samhällsfrågor.

 

Förmågor

Eleven beskriver olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och vad det kan innebära.

Centralt innehåll för skolår 1-3 (Lgr11)

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. 

Centrala samhällsfunktioner, t ex sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.Våra mål utifrån kunskapskraven för år 3 Lgr 11

Eleven har kunskaper om vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder.

Eleven har kännedom om centrala samhällsfunktioner, t ex sjukvård, räddningstjänst och skola.

Eleven känner  till några yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ge exempel på olika betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven känner till vad skatt är för något och vad skattepengar går till.

Eleven kan samtala om aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

Så här arbetar vi

 Vi använder oss av läromedlet "Vårt samhälle" som handlar om vad ett samhälle är med inriktning på demokrati och ekonomi. Eleverna får öva sig i att fatta beslut och utveckla sin förståelse för yrken, lön, skatt och hur pengar cirkulerar i samhället.  Vi tränar på förmågor som att kunna samarbeta, självständighet, uthållighet och att komma på kreativa lösningar och presentera idéer. 

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Du deltar aktivt i diskussioner och övningar, ger synpunkter, ställer frågor och kommenterar i gruppens arbete. Du förstår och kan praktisera demokrati i olika gruppstorlekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: