Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

rymden

Skapad 2016-11-01 12:55 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Utifrån era kunskaper, tankar och frågor har vi tagit fram denna planering kring rymden. Hur lyser stjärnor, vad är ett svart hål och hur kan man bli astronaut? Vad heter våra planeter och vad finns på dem?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjligheten att utveckla dina kunskaper om himlakroppar som sol, stjärnor, planeter och månen. Hur de rör sig i förhållande till varandra och hur det påverkar vårt liv på jorden.

Du kommer få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Begreppslig förmåga: Du kommer att arbeta med begrepp för att utveckla betydelsen av dem och hur de relaterar till varandra.
Kommunikativ förmåga: Du kommer att få samtala, resonera och diskutera med andra skolkamrater.
Procedurförmåga: Du kommer att få söka efter information och se skillnaden på fakta och åsikter.
Analysförmåga: Du kommer att få jämföra saker (som tex planeter), hur de är lika och olika varandra.
Metakognitiv förmåga: Du kommer att få fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att...

 • beskriva solen, månen och jordens förhållande till varandra.
 • använda och känna till begrepp som tex. tyngdkraft, månfaser, stjärnbilder och Big Bang.

Detta gör vi genom att...

 • läsa/lyssna till din beskrivning av solen, månen och jordens förhållande till varandra.
 • lyssna till dina samtal och läsa dina texter för att se hur du använder dig av begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Innan denna planering gjordes har vi klassvis påbörjat VÖL-scheman för att se vilka kunskaper eleverna hade och vad de skulle vilja lära mer om när det gäller rymden.

Vi kommer att börja med en gemensam uppstart i F-3 där vi får lyssna till hur allting startade. Därefter kommer vi att arbeta både enskilt, i par, klassvis och grupper med elever från alla klasser i F-3.

Undervisningen kommer bland annat bestå av att se filmer, ha diskussioner och samtal, söka information, skriva faktatexter, jämföra, skriva rymdsagor, tillverka rymdgubbar och arbeta med stjärnbilder i F-3 grupper. 

Det hela kommer att avslutas med en liten vernissage tillsammans i hela F-5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: