Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 2016

Skapad 2016-11-01 13:38 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Temaveckor Teknik
Grundskola 1 – 3 Teknik
Uppdraget är att tillverka en raket av papper eller annat lätt material med uppgift att flyga så långt som möjligt.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 16/17 Årskurs 1-3 Tidsperiod v 45

 

Arbetsområde

Teknik

Mål och riktlinjer

 

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna: 

 • kunna tillverka en raket som flyger med hjälp av lufttryck. 
 • begreppen: kil, lufttryck och konstruera. 

 

Dessutom ska du utveckla din förmåga att:

 • arbeta i par/grupp. 
 • delta aktivt i uppgifter och samtal.

Arbetssätt

 • Konstruera en raket med hjälp av papper.
 • Dokumentera det vi lär oss.
 • Film: En hund i rymden och en gubbe på månen.
 • Fotografera modellerna för att kunna visas på en utställning. 

Utvärdering/reflektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: