Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2016-11-01 13:48 i Dalabergsskolan Uddevalla
Tema kroppen år F-1
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Musik Teknik Idrott och hälsa Biologi
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp t ex kroppsdel, organ, sinnesintryck, osv

Vår analysförmåga, kommunikativa förmåga och metakognitiva förmåga tränas också i temat om kroppen.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • känner till några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.

Detta kommer att bedömas genom

- att jag lyssnar på dig när du diskuterar/arbetar i grupp eller i par

och genom att du självständigt kan namnge olika kroppsdelar och sinnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bi Tk Mu Idh
Kroppen

Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
Jag namnger några kroppsdelar och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har.
Metakognitiv förmåga och analysförmåga
Förmågan att reflektera och analysera. (Orsak-verkan)
Jag kan berätta om något som är positivt/negativt för min hälsa. Jag försöker att motivera varför det är positivt/negativt för hälsan. .
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför de är positiva/ negativa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: