Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2016-11-01 13:59 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Arbetsområdet handlar om judisk historia, om hur religionen växte fram. Att förstå sambandet mellan samhälle och judendom i olika tider och på olika platser. Judendomens betydelse i några aktuella politiska skeenden och konflikter.

Innehåll

Arbetsområde: judendom år 8

Material: föreläsningsserie inklusive anteckningar och diskussion, utvalda frågor och sidor från SOL3000, år9.

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att:

 

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp och modeller
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

 • Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde.

 

 • Judendomens centrala tankegångar och urkunder
 • Varierande tolkningar och bruk inom judendomen i dagens samhälle
 • Huvuddragen i judendomens historia
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser
 • Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt

 

Bedömning – kunskapskrav från Lgr11

 1. Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
 2. Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
 3. Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
 4. Söka och kritiskt granska information

Exempel på kunskaper/frågor utifrån kunskapskraven

Vilka är judendomens viktigaste urkunder?

Vad menas med att judendomen är en ”etnisk religion”?

Varför kan inte judendomen acceptera Jesus som Messias?

Vad menas med att judarna är i ett förbund med Gud? Exempel på hur synen på det förbundet påverkats av historiska och samhälleliga händelser.

 

Utvärdering

Oförberett förhör/skrivuppgift. Ni får ha anteckningar med så se till att göra detta ordentligt på lektionerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: