👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd Åk 9: Automata - en mekanisk leksak

Skapad 2016-11-01 14:02 i Torpskolan Lerum
Att bygga en mekanisk leksak, en sk automata.
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde får du prova på att vara uppfinnare. Att konstruera en mekanisk leksak, en sk automata, är en utmaning som ställer krav på både uppfinningsrikedom och tålamod, samtidigt som du får använda en rad tidigare slöjdkunskaper i ett helt nytt sammanhang. Automata är ett fenomen som fascinerar människor runt om i världen. Om du går till adressen nedan så får du se några exempel som kanske kan inspirera dig: http://pin.it/dis1s47

Innehåll

ARBETSGÅNG

Din uppgift är att skapa en automata, en mekanisk leksak som bygger på en eller flera mekaniska principer. En del av de mekaniska principerna förklaras bra i följande japanska film: https://www.youtube.com/watch?v=iLyDtxFeevE. Färdiga automata kan du studera här http://pin.it/dis1s47.

Då du sannolikt inte har någon tidigare erfarenhet av detta område är det viktigt att inte skynda igenom idéfasen. Det är viktigt att studera en mängd andra automata samt de olika mekaniska principer som ligger till grund för dessa. Först därefter är det möjligt att komma på vad du ska göra. Visa varifrån du fått din inspiration!

Samtidigt som det är viktigt med det inledande tankearbetet, med skisser och planering, så kommer du att få rikligt med tillfällen att prova dig fram för att få sakerna att fungera. Här krävs tålamod!

Du dokumenterar arbetsprocessen i ord och bild. Det är viktigt att du inte väntar med detta till slutet för då minns du sannolikt inte alla intressanta reflektioner som du gjort under arbetets gång. Ta istället för vana att reflektera lite varje gång. Och använd de riktiga slöjdorden när du berättar Vad du gör? Hur det går? och Varför du gör som du gör?

På slutet skriver du en utvärdering av hela projektet. Instruktion till denna kommer att publiceras här nedan.

 

 

Utvärdering av projektet Automata - en mekanisk leksak

 

Nu är din automata färdig eller nästintill färdig. Nu är det dags att jämföra den ursprungliga idén med det färdiga resultatet, att berätta om arbetsprocessen och de svårigheter du mött på vägen. Skriv i löpande text om punkterna nedan.

 1. Berätta om din ursprungliga idé och varifrån du hämtat inspiration. Förklara varför du valde denna idé och inte någon annan. För nog hade du andra idéer att jämföra med. Om du inte hade någon klart formulerad idé så är det lika bra att erkänna det. Idéer kan faktiskt komma under arbetets gång. Berätta hur det var för dig!
 2.  Även om du hade en klar idé från början, kanske det har hänt saker under resans gång. Blev automatan som du tänkt dig, eller har du gjort ändringar, eller kanske tvingats göra ändringar. Förklara! Har du kanske fått ny inspiration under arbetets gång?
 3.  Berätta om hur du tillverkade din automata. Berätta inte om allt utan fördjupa dig i några arbetsmoment. Hur gjorde du? Vad är viktigt att tänka på för att lyckas? Hur gick det för dig? Vilka problem stötte du på? Kunde du lösa dem själv eller fick du hjälp? Försök att använda rätt slöjdtermer så att man förstår vad du menar!
 4.  Pröva och ompröva. Berätta i vilka situationer du har experimenterat fram lösningar. Har du t ex experimenterat medvetet för att hitta bra lösningar eller endast gjort nya försök när tidigare misslyckats. Hur systematisk har du varit?
 5. Hur bedömer du det färdiga resultatet? Vad är du nöjd med? Förklara. Vad är du mindre nöjd med? Förklara. Om du har mycket kvar, försök att berätta vad som återstår att göra och hur mycket tid du bedömer att du skulle behöva.
 6.  Hur bedömer du din egen arbetsinsats? Har du gjort ditt allra bästa? Har du använt tiden så bra som möjligt? Vad kan förbättras? Om du fick genomföra samma projekt en gång till, vad skulle du då göra annorlunda, och varför?

 

Lämna in denna utvärdering på UNIKUM

 

LYCKA TILL!

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av Automata - en mekanisk leksak

 • Idéeprocessen Automata

 • Automata Idéarbete

 • Idéarbete Automata

 • Utvärdering av Automata - en mekanisk leksak

 • Utvärdering av Automata - en mekanisk leksak

Matriser

Sl
Automata - en mekanisk leksak

E-nivå
Skolverket skriver:
C-nivå
Skolverket skriver:
A-nivå
Skolverket skriver
Utveckla idéer
Hur du utvecklar idéer, dvs hur du får/söker inspiration och utifrån denna kommer på, presenterar och motiverar valet av idé. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver, skissar och ritar
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Initiativ
Din förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt Bedömningen baseras på observation under lektionerna.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Motivera val
Hur du förklarar dina olika val. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Pröva och ompröva
Hur du prövar dig fram för att finna bästa möjliga lösning Bedömningen baseras både på observation under lektionerna och på vad du skriver
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Reflektion
Hur du reflekterar över din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Bedömningen baseras på vad du skriver.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Skicklighet
dvs hur du hanterar verktyg, redskap och maskiner. Detta bedöms under lektionerna genom observation, samt genom observation av den färdiga produkten
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdföremålets kvalitet
dvs hur välutvecklad och välgjord den färdiga produkten är. Detta bedöms genom observation av det färdiga slöjdföremålet.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material…