Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur i närmiljön

Skapad 2016-11-01 14:10 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska
I arbetet med den här pedagogiska planeringen ges du som elev möjlighet att utveckla dina kunskaper om vilda djur i närmiljön.

Innehåll

Syfte

Ett syfte med den pedagogiska planeringen är att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om vilka djur som finns i närmiljön samt hur några av dessa djur lever. Genom att studera vilda djur ges eleverna vidare anledning att fundera över hur årstidsskiftningar påverkar naturen och hur förändringar i naturen påverkar olika djurs sätt att leva på. Ett andra syfte med den pedagogiska planeringen är att eleverna ska träna sig på att ställa frågor till texter, självständigt söka information från olika källor samt utveckla sin förmåga att planera och genomföra muntliga presentationer. Ett tredje syfte med den pedagogiska planeringen är att eleverna ska introduceras för ämnestypiska begrepp och utvecklas språkligt tillsammans med sina klasskamrater.

Genomförande

Var och en av eleverna får i uppgift att ta reda på något djur som finns i närmiljön och vidare författa och illustrera en faktabok om djuret. Som stöd i författandet ges eleverna ett antal rubriker som de ska söka innehåll till i faktaböcker och på internet. Då boken är färdig förbereder och genomför eleven en muntlig presentation av djuret, i vilken eleven uppmanas att använda någon form av tekniskt hjälpmedel.

Koppling till läroplanen (Lgr 2011)

I läroplanens beskrivning av centralt innehåll för de naturorienterande ämnena behandlas följande områden i den pedagogiska planeringen:

·         Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

·         Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

·         Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

I läroplanens beskrivning av centralt innehåll för svenskämnet behandlas följande områden i den pedagogiska planeringen:

·         Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

·         Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·         Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: