Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka - Krönikan

Skapad 2016-11-01 14:13 i Ärentunaskolan Uppsala
Du kommer att lära dig analysera och diskutera krönikor. Du kommer också att skriva en egen krönika
Grundskola 7 – 9
I dagstidningar, kvällstidningar och veckotidningar är krönikan ett återkommande inslag. Krönikan är en kort , personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne

Innehåll

Centralt innehåll för arbetsområdet

Lässtrategier för att först, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Kunskapskrav för arbetsområde

 

Skriva olika texter med språklig variation

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser

Konsten att påverka

Skriva texter med språklig variation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: