Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-11-01 14:24 i Nolhagaskolan Alingsås
Vi kommer att lära om magneter och vilka egenskaper som de har genom experiment, filmer och dokumentation.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen
Vi kommer att lära om magneter och vilka egenskaper de har genom experiment, filmer och dokumentation.

Innehåll

Arbetsområde:

I arbetsområdet magnetism kommer du att få lära dig mer om vad en magnet är och om hur den fungerar. Vi kommer att göra undersökningar och dokumentera resultatet i en lärlogg på Unikum. Vi kommer att leta efter magneter i vår närmiljö och fundera på hur man kan använda dom i vår vardag.

Konkreta mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna:

 • Visa i bild och text hur magneter fungerar.
 • Genomföra eller vara delaktig i experiment med magneter.
 • Förklara några ord och begrepp som handlar om magnetism, tex. magnetfält, syd- och nordpol och elektromagnet.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i och genomföra experiment om magnetism.
 • dokumentera med bild och text hur magnetism fungerar.
 • berätta och visa hur magneter fungera och var de finns i vår vardag.
 • berätta, visa och förklara vad begreppen magnetism, magnetfält, syd- och nordpol och elektromagnet betyder.

 

Undervisning:

När vi arbetar med magnetism kommer vi att:

 • göra experiment där vi testar hur magneter fungerar och vilka egenskaper de har.
 • se film som handlar om magneter.
 • undersöka hur man kan använda magneter i vår vardag.
 • undersöka var det finns magnetism naturligt, tex jorden och elektricitet.
 • förklara begrepp som har med magnetism att göra, tex magnetfält, jordmagnetfält, syd- och nordpol och elektromagnet.
 • dokumentera våra undersökningar i Book Creator..
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: