Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa år 4

Skapad 2016-11-01 14:43 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Under höstterminen kommer vi att ha idrott och hälsa som innefattar både rörelse, lek, friidrott, bollspel och avslappning. Vi kommer också samtala om kost och träning.

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor i olika fysiska sammanhang.
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom livet.

Bedömning - vad och hur

Delta i aktiviteter samt diskussioner
Kunna följa lekens regler
Våga prova på nya saker

Observation

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer vara både inomhus och utomhus

Ha olika friidrottsgrenar

Spela olika bollspel

Prata om hur vi gör under idrotten för att inte någon ska skada sig

Samarbetslekar/övningar

Konditions lekar/övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: