Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text "I fablernas värld" årskurs 5

Skapad 2016-11-01 14:43 i Liljeforsskolan Uppsala
Planering av arbete med berättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Berättande text och vi ska främst fokusera på den typ av berättande text som heter fabel men även läsa sagor. Vi kommer att lära oss hur fabler är uppbyggda, hur man skriver dialog och vad man ska tänka på när man planerar en fabel. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin fabel.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad de texttypiska dragen för en fabel är.
 • Veta vad sensmoral betyder.
 • Kunna några vanliga talesätt med djur, t.ex. flitig som en myra.
 • Veta vilka skrivregler som gäller när man skriver dialog.
 • Veta vad verb är och att de böjs i olika tidsformer.
 • Kunna skriva med struktur och styckeindelning en fabel.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om fabelns struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår Zick-Zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på att skriva dialog.

Vi kommer titta på film och lyssna på olika fabler.

Vi kommer lyssna på sagor.

I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Baskunskaper, texten

Texten

Här bedömer både du och jag din text. När det står ett E har du klickat och när det står ett L har jag klickat. /Hanna
Innehåll
Min fabel handlar om djur.
Struktur
Händelserna i fabeln är skrivna i tidsordning.
Jag har delat in texten i stycken.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag har använt talstreck, kolon och andra skiljetecken på rätt sätt när jag har skrivit dialog.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: