👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-11-01 14:52 i Södertälje Friskola AB Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vad kraft och rörelse är. Du kommer få träna på att dokumentera ditt arbete, göra ritningar och följa instruktioner och bygga efter färdiga ritningar.

Innehåll

Syfte 

Du ska få utveckla din förmåga att använda fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier samt genomföra systematiska undersökningar. 

Du kommer att få utveckla dessa förmågor

Genom att:

Friktion

https://urskola.se/Produkter/195369-Testa-Friktion

https://www.youtube.com/watch?v=WJZ7uB7m8Ik&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=9

 

Balans

https://urskola.se/Produkter/194811-Gigantiska-experiment-Extrem-balans

 

Acceleration

https://www.youtube.com/watch?v=YUMqHN8lpbA&list=PL3FA0FE3954825C9C&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=odLFIFf_41o&list=PL3FA0FE3954825C9C&index=13 

Krafter 

https://www.youtube.com/watch?v=G8VLb6urSGE&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=P5S0d5z0o0g&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=qQEpwRSrHu8 

Gravitation och tyngdkraft 

https://www.youtube.com/watch?v=COJc71DdUbI&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=7

Tyngdpunkt och stödyta

https://www.youtube.com/watch?v=ghWPgz9zdBI 

Tyngdpunkt och jämvikt 

https://www.youtube.com/watch?v=KEXGbslxRn8 

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till vem Isaac Newton var och vad som gjort honom känd.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Begreppen          

  Gravitation/tyngdkraft

   

   

   

  Krafter som formar jorden/Jordens inre och yttre krafter

  Friktion

  Motkraft

  Muskelkraft                        

  Jämnvikt

  Fart/Hastighet           

  Luftmotstånd                    

  Tyngdpunkt                 

  Balans

 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Du får möjlighet att visa dina kunskaper och bedömas genom att:

 • Vara aktiv genom att samtala och diskutera på lektionerna.
 • Prov på området v. 51.
 • Dokumentering av planering, skiss och ritning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Just nu är du här:
F
Insats krävs
E
Godtagbara kunskaper
C
A
Mer än godtagbara kunskaper
Dokumentation
I slutuppdraget ska du i din slutreflektion beskriva din slutsats av ditt arbete.
Du gör en enkel och en ofullständig dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en enkel dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du gör en fullständig och välutvecklad dokumentation där du använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Begrepp
I slutuppdraget ska du i din slutreflektion beskriva din slutsats av ditt arbete med hjälp av naturvetenskapliga begrepp. Tex gravitation, tyngdkraft och friktion.
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är ofullständiga eller/och inte helt korrekta.
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och vilka energiomvandlingar som sker och ibland blir inte dina förklaringar fullständiga eller helt korrekta.
Du använder till stor del ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är inte helt fullständiga och korrekta.
Du använder ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är fullständiga och korrekta.

Teknik

Just nu är du här:
F
Insats krävs
E
Godtagbara kunskaper
C
A
Mer än godtagbara kunskaper
Arbetsprocess
Under de olika uppdragen och speciellt i slutuppdraget får du möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men kan ibland ta egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Konstruktion
I slutuppdraget bygger du en månbil utifrån givna krav.
Du bygger ett fordon som ej uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som delvis uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som nästan uppfyller alla kraven.
Du bygger ett fordon som uppfyller alla kraven.
Arbetsprocess
Under slutuppdraget och även i andra uppdrag får du möjlighet att visa hur du systematiskt prövar och omprövar ditt fordons konstruktion för att uppnå kraven.
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan att ha någon tydlig plan eller kunna förklara hur du tänkt.
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan med viss handledning redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan noga redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Dokumentation
I slutuppdraget ska du dokumentera din planering med skisser, din arbetsprocess och din slutreflektion med ritningar över ditt fordon.
Du gör en enkel och ej fullständig dokumentation. Du gör en enkel ritning över ditt fordon
Du gör en enkel dokumentation där du på ett kortfattat sätt beskriver innehållet. Du gör enkla ritningar över ditt fordon från två olika vyer.
Du gör en utvecklad dokumentation med ett genomarbetat innehåll. Du gör tydliga ritningar över ditt fordon från två olika vyer.
Du gör en välutvecklad dokumentation där innehållet är mycket genomarbetat och korrekt. Du gör tydliga och korrekta ritningar från minst två olika vyer.