Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht. år1. Svenska

Skapad 2016-11-01 15:24 i Stordammens skola Uppsala
läsa-skriva-lyssna-tala
Grundskola 1 Svenska

Den magiska kulan

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Lpp läsa-skriva-lyssna sträcker sig över terminen. Höstterminen 2016. LÄSA-SKRIVA-LYSSNA-TALA

Mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Läsa och skriva Bokstavens namn och ljud .Knäcka läskoden Forma bokstäver, handstil och att skriva på dator (tydlig handstil). Skapande av enkla texter där ord och bild samspelar Tex skriva sagor eller faktatexter (för hand och på datorn) .Tala lyssna samtala. Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Lyssna på rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, dramatik sagor och myter.  Några skönlitterära författare och illustratörer Tex. Astrid Lindgren.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Lära dig att läsa
 • Lära dig att skriva med mellanrum och de små bokstäverna.
 • Skriva med flyt.
 • Berätta vardagliga händelser inför klassen.
 • Lyssna på klasskamraterna och din lärare
 • Redovisa arbeten som du gjort inför klassen.  
 • Lära dig att skriva enkla berättelser både för hand och på datorn.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsläxa varje vecka och samtala om det lästa.
 • Läsa böcker,läsa tillsammans med en vuxen
 • Lära sig bokstäverna/ljuden genom olika lekar, övningar och arbetsblad
 • Ljuda/läsa ihop orden, helord genom lyssnarövningar och läsövningar talar inför hela klassen
 • Redovisar olika arbeten
 • Tränar att lyssna när läraren berättar en saga och eleverna ritar/skriver och återberättar sagan
 • Skriva ”Händelsebok”, sagor, verser
 • Skriva faktatexter mm
 • Lyssna på högläsning och pratar om det vi boken.

Bedömning

Att du kan ljuden som vi pratat om

Att du kan ljuda ihop ord

Att du kan skriva ord/meningar

Att du kan skriva en kort saga

Att du kan skriva i din "händelsebok"

Att du kan lyssna på kamraterna/läraren.

Att du knäckt läskoden genom att du läser texter och förstår det du läser.

Du skriver så att andra kan läsa din text. Du kan skriva en saga så att andra kan lyssna och förstå vad du skrivit.

Jag observerar dig i olika "lyssnarövningar"

Att du kan berätta något om någon författare och illustratör som vi pratat och skrivit om.

Jag lyssnar på dig när du läser. Du kommer att bli "Lusad" en gång per termin (läsutvecklingsschema finns på hemsidan) Du får återberätta det du läst för att jag ska veta att du har förståelsen för det som du läst. Jag tittar och läser det du skrivit. Att du kan besvara frågor på det som vi pratat/skrivit/ritat om.

Hur ska det bedömas?

 • Din läsförmåga bedömmer jag genom att Lusa dig en gång per termin.
 • Jag lyssnar så ofta jag kan när du läser
 • Du återberättar det du läst för mig
 • Jag läser och tittar på dina texter
 • Jag observerar hur du tar emot/läser information
 • Jag observerar hur aktiv du är i grupparbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: