👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2016-11-01 15:34 i Gåvsta skola Uppsala
Tema Shops/clothes i Good Stuff
Grundskola 5 Engelska
Tema shops/clothes

Innehåll

Tid: vecka 40-46

 

Konkreta mål

Du lär dig att:

 • fråga efter vägen (Excuse me, where is…?)
 • fråga om pris (How much is….?)
 • tala om vad som finns (There is/are…)
 • göra jämförelser/använda adjektiv (tall - taller - the tallest)
 • ge ett nekande svar (Don’t eat/doesn’t eat) 

 

Arbetssätt/undervisning

 För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Shops/Clothes).
 • läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser).
 • se på film/serie, spela spel och leka lekar.
 • sjunga sånger och läsa rim och ramsor.

 

Tillämpning

 Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och skriftliga läxförhör.
 • ett prov i läsförståelse.
 • ett uppsatsprov.

Matriser

En
Tema Shops/clothes

Kunskapskrav

Godtagbar
God
Utvecklad
Förstå texters budskap
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i skriftliga framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.