Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4 vt-17

Skapad 2016-11-01 15:48 i Unnerödsskolan Uddevalla
hjälpmedel för att skriva en LPP
Grundskola 4 Matematik
Ni kommer att arbeta med geometri: lära er hur geometriska former ser ut och dess egenskaper, hur man mätte förr, uppskatta och mäta längd samt hur man räknar ut omkrets på kvadrater och rektanglar. Ni kommer också att jobba med olika längdförvandlingar.

Innehåll

Syfte

Under arbetsområdet geometri kommer ni att få arbeta med att utveckla er förmåga att använda matematiska begrepp. Ni kommer att få lära er hur olika geometriska objekt ser ut så som cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, klot, kon, tetraeder, kub, pyramid och rätblock och träna på att kunna beskriva dessa. Ni kommer också att jobba med att beräkna omkrets av kvadrater och rektanglar. Ni får även träna på längdmått så som m, dm, cm och mm.

Centrala innehåll

Konkreta mål

Efter arbetsområdet ska ni kunna:

 • namnge och beskriva de geometriska objekt vi pratat om
 • beräkna omkrets av kvadrater och rektanglar
 • mäta längder av olika föremål med linjal och måttband
 • göra om mått från m till cm, dm till cm och cm till mm
 • berätta om något måttsystem vi använde oss av förr

Arbetssätt och metod

Vi kommer att arbeta både i stor klass, mindre grupp, enskilt och i par. Ni kommer att få arbeta praktiskt inne och ute, träna i böckerna och på datorn samt genom olika övningar vi tar fram till er. Ni kommer också att träna på Bingel.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 Eleverna vill jobba i grupp och par, och ibland enskilt. De vill träna i boken, på datorn och praktiskt genom att använda geofigurer, känna på dem och undersöka dem. 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer vi att bedöma om ni utvecklat er förmåga att använda matematiska begrepp och ord som gör ihop med längd och geometriska figurer. Vi kommer att bedöma om ni kan:

  • namnge och beskriva de geometriska objekt vi pratat om
  • beräkna omkrets av kvadrater och rektanglar
  • mäta längder av olika föremål med linjal och måttband
  • göra om mått från m till cm, dm till cm och cm till mm
  • berätta om något måttsystem vi använde oss av förr

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera hur det går genom att föra anteckningar, se hur det går på övningarna i Bingel, era diagnoser samt genom diskussioner med er.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik GEOMETRI åk 4

GEOMETRI

På god väg
Kan
Eleven känner till något om hur man mätte längd förr.
Eleven kan mäta sträckor.
Eleven kan använda sig av en linjal.
Eleven kan rita sträckor.
En sträcka har en tydlig början och ett tydligt slut.
Eleven kan uppskatta längd.
Eleven kan mäta längd.
Eleven använder sig av linjal, måttband på rätt sätt.
Eleven kan växla mellan olika längdenheter (m, dm, cm och mm).
Eleven vet t ex att 8 m = 8 dm = 800 cm = 8000 mm
Eleven känner till egenskaper hos några geometriska objekt.
Polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock.
Eleven kan namnet på några geometriska objekt.
Polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock.
Eleven kan rita rektanglar med givna mått.
Eleven kan rita kvadrater med givna mått.
Eleven kan rita trianglar med givna mått.
Eleven kan räkna ut månghörningars omkrets.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: