Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dead Boys' Club

Skapad 2016-11-01 17:43 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Läsning och boksamtal.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att läsa en ungdomsroman i etapper. Varje vecka kommer du att presentera vad du läst och samtala kring innehållet i boken.

Konkreta mål

Eleven ska kunna presentera handlingen i en roman på ett övergripande sätt.

Eleven ska kunna resonera kring språk och budskap i en roman.

Eleven ska kunna anpassa sitt språkbruk för att förbättra ett samtal.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att hålla muntliga presentationer om inläst text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9

Matriser

En
Dead Boys' Club

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna presentera handlingen i en roman på ett övergripande sätt.
Eleven ska kunna resonera kring språk och budskap i en roman.
Eleven ska kunna anpassa sitt språkbruk för att förbättra ett samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: