Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2016-11-02 06:15 i Vallonskolan Östhammar
Ett arbetsområde där eleverna skall utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt via en muntlig presentation.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under vecka 45 kommer vi att träna på att muntligt berätta om er själva, läsa i er bok/skriva loggbok,arbeta med skrivregler och skriva en insändare. Ni kommer också att förbereda er inför det muntliga nationella provet som är vecka 46.

Innehåll

Syfte

Följande förmågor ska du träna:

 • läsa och analysera skönlitteratur  
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift  
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbets- och redovisningssätt

 • Vi kommer att träna på muntliga framställningar.
 • Gemensamma genomgångar av skrivregler och hur man skriver en insändare.
 • Läsa i din egenvalda bok och skriva loggbok.
 • Förbereda din muntliga redogörelse inför det muntliga nationella provet.

Bedömning

 • Loggboken
 • Muntliga nationella provet vecka 46
 • Insändare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: