Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema RYMDEN förskolan Athena

Skapad 2016-11-02 08:16 i Förskolan Athena Förskolor
RYMDEN UTIFRÅN BARNENS FUNDERINGAR
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema rymden

Innehåll

TEMA

Vi ska jobba med tema RYMDEN.

Tillsammans med barnen så söker vi svar på barnens frågor och funderingar kring rymden, på internet och i böcker. Vi samlar in böcker från de barn som har egna och lånar dem för att söka svar. Med hjälp av det material som vi har så tänker vi göra raketer och olika planeter.

Målet är att barnen övar på samarbete, de har olika funderingar och då försöker vi tillsammans finna svar, att de ger varandra plats så att barnen känner att de andra lyssnar och får sin röst hörd.
Vi skapar med olika material.

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi lyssnar och tar till oss barnens funderingar, frågar vad de vet om rymden och utgår sedan från deras tankar för att tillsammans med barnen söka svar. Föräldrarna är involverade i och med att vi pratar mycket om det och barnen pratar med dem om det hemma. Vi lånar böcker av dem. Vi ska ha veckans ord i veckobrevet där barnen förklara ett nytt ord som de lärt sig.


Aktiviteter:
Genom samtal med barnen så kommer vi fram till vad de kan och vad de vill ha reda på. Här letar vi i böcker, på internet och tittar i böcker. Vi ska tillsammans göra olika planeter, rymdhjälmar och rymdraketer utifrån de material vi har på avdelningen. Vi kommer att använda oss utav handdockor, robotar och Ipads, vi skypar och skickar mail. Vi lär oss nya sånger och ramsor om rymden och vi kommer även att ha en julkalender som är kopplad till temat. Julkalendern kommer att heta "Rädda julen". 

 

UPPFÖLJNING

Vi kommer att dokumentera i barnens lärloggar och lägga upp bilder och information i bloggen för förskolan och i veckobrevet. Temat avslutas med en redovisning där barnen visar och berättar för sina föräldrar vad de forskat om. Föräldrarna får också en lapp där de får utvärdera temat och få deras kommentarer om vad barnen pratat om i hemmen.

UTVÄRDERING

 

ANALYS

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: