Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2016-11-02 09:15 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi kommer att arbeta med de grundämnen som finns omkring oss. Titta på kolets kretslopp. Vad är ett grundämne, en atom, en molekyl, en blandning, lösning?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med de grundämnen som finns omkring oss. Titta på kolets kretslopp och fotosyntesen. Vad är ett grundämne, en atom, en molekyl, en kemisk förening och en kemisk reaktion?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna:

förklara vad en atom och en molekyl är.

vad ett grundämne och en kemisk förening är, samt ge exempel. 

några vanliga grundämnen.

att alla ämnen har olika egenskaper.

berätta om fotosyntesen.

förklara vad en kemisk reaktion är, samt ge exempel.

veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Ditt deltagande och ditt visade intresse under lektionerna,

redovisning av grupparbete,

inlämning av enskilda, skriftliga arbetsuppgifter,

laborationer med dokumentation,

samt genom ett skriftligt prov.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta område under vecka 35-45.

Du kommer att få under visning genom:

textsamtal i grupp

föreläsningar

filmer

söka och granska fakta

laborationer, gemensamma och i smågrupper

enskilda arbetsuppgifter och arbete i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: