Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i franska ons v47

Skapad 2016-11-02 10:55 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
En klassisk "provlapp"
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Dags att repetera det vi gått igenom! Ons v.47 har vi ett litet prov.

Innehåll

Att läsa på inför provet ons v.47

* Kap 2a-2c Text och de glosor ni haft i läxa

* Klockan (Quelle heure est-il?)c

* Skolorden s. 39 i textboken

* Veckodagarna:

Lundi         måndag

Mardi         tisdag

Mercredi    onsdag

Jeudi          torsdag

Vendredi    fredag

Samedi      lördag

Dimanche  söndag

 

* Grammatik:

être = att vara

je suis               jag är

tu es                  du är

il est                  han är

elle est              hon är

nous sommes  vi är

vous êtes          ni är

ils sont              de (killarna eller blandat) är

elles sont          de (tjejerna) är

 

avoir  = att ha

j'ai                     jag har

tu as                 du har

il a                    han har

elle a                hon har

nous avons      vi har

vous avez        ni har

ils ont              de (killarna eller blandat) har

elles ont          de (tjejerna ) har

 

Bonne chance!

Zandra

 

Matriser

M2
Moderna språk åk 7 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: