Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagaogisk planering Arabiska HT, V 45-51

Skapad 2016-11-02 12:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning genom att läsa högt tillsammans och i grupper olika texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa skönlitterära texter.
 • Samtala och återberätta i grupper.
 • Sammanfatta olika texter.
 • Att läsa olika texter med flyt.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker .
 • Samtala i grupper, återberätta och sammanfatta olika typer av texter.
 • Vi läser högt för varandra och i grupper och gå genom svåra och nya ord .

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att du kan läsa några olika skönlitterära texter.
 • Du visar att du kan återberätta och sammanfatta en text.
 • Du visar att du kan samtala om en texta och återkoppla den till dig själv eller till en annan text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: