Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt land Sverige

Skapad 2016-11-02 13:26 i Hamburgsundskolan Tanum
Med hjälp av olika källor ska du kunna hantera många informationer om Sverige.
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. Vi kommer att titta på var de flesta människorna bor och varför bor de just där. Du kommer att lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer tillsammans med en kompis hitta fakta, skriva och rita kring landskap i Sverige. Dessa fakta skall samlas på en affisch och redovisas för resten av klassen. Du kommer att få göra en egen väderpresentation som kommer att spelas in. En väderkarta skall ritas med symboler och rätt begrepp skall användas vid presentationen.

Du kommer att träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och har sett samt välja vad som är viktigt och intressant för dig och varför.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.
- kunna grundläggande kunskap om Sverige, religion, statsskick mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Vårt land Sverige

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du känner till placeringen av landskapen i Sverige.
Du kan namn och läge på färre än hälften utav Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på fler än hälften av Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige.
Ny aspekt
Namngeografi
Du tränar fortfarande på namn och läge för Sveriges största berg, de tre största städerna, de två största öarna samt de två största sjöarna.
Du kan namn och läge för Sveriges största berg, de tre största städerna, de två största öarna samt de två största sjöarna.
Du kan namn och läge för ett flertal av Sveriges berg, städer, öar samt sjöar.
Ny aspekt
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av en vuxen/kamrat.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Ny aspekt
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
Du kan med hjälp av en vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan väderstrecken, kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Ny aspekt
Du skall veta att Sverige är en monarki och att vi lever i en demokrati. Du skall känna till Sveriges vanligaste naturtillgångar, vad som importeras och exporteras. Befolkningsstorlek samt vilka religioner vi har i vårt land.
Du tränar fortfarande på den allmänna kunskapen om Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar mm.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar mm. samt kan använda dig av din kunskaper i våra samtal/diskussioner.
Ny aspekt
Du skall ha kännedom om begrepp som vi arbetat med tex. landskap, län, kommun, stad, Svealand, Norrland, Götaland.
Du kan med hjälp av en vuxen/kamrat förklara de geografiska begrepp som vi arbetat med.
Du kan förklara de flesta geografiska begrepp som vi arbetat med.
Du kan förklara de geografiska begrepp som vi arbetat med samt använda dig av dem i våra samtal/diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: