Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass - lässtrategier läsår 2018-2019

Skapad 2016-11-02 13:31 i Getingeskolan Halmstad
För att öka vår läsförståelse kommer vi att arbeta med materialet "En läsande klass". Detta är ett koncept som bygger på fem strategier som är viktiga för att vi ska förstå och bearbeta texter.
Grundskola 1 – 3 Svenska
För att bli en skicklig läsare, "Stjärnläsare", behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra med hjälp av fem så kallade läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter.

De fem läsfixarna är;

Spågumman, förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre.

Detektiven, reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.

Cowboyen, sammanfattar det viktigaste i texten

Reportern, ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna och

Konstnären, skapar inre bilder av det lästa.

Innehåll

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer läsa olika genrer av texter och använda oss av läsfixarna som stöd och hjälp för att underlätta läsförståelsen.

Bedömning - Hur visar jag vad jag kan?

Du tar hjälp av läsfixarna för att öka din förståelse för den lästa textens innehåll.

Du deltar i diskussionerna och samtalen vid inlärningssituationerna av läsfixarna. 

 

Syfte och centralt innehåll - Varför och vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss att;

- förutse vad olika texter handlar om

- reda ut vad nya ord och uttryck betyder

- sammanfatta det viktigaste i texterna vi läser

- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser

- ställa frågor om texterna, finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: