Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik

Skapad 2016-11-02 13:40 i Förberedelseenheten Uppsala
Här kan du se hur vi ska arbeta med grammatik i svenska som andraspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med grammatik för att öka förståelsen för hur det svenska språket är uppbyggt. Grammatiken finns överallt!

Innehåll

 

 

 

Syfte

 • Syftet är att utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift.
 • Syftet är att hitta strategier för att förstå hur texter kan vara uppbyggda och skapa större läsförståelse.  
 • Syftet är att få kunskap om det svenska språkets grammatiska strukturer.

Undervisningens centrala innehåll:

 • Ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, pronomen, preposition m.m.
 • Verbformer i tempus: presens, preteritum.
 • Läsa texter i läromedel (Framåt B) och i skönlitteratur (Jag är Zlatan och Stjärnlösa nätter).
 • Beskrivande texter som innehåller adjektiv och adverb.
 • Grammatiska regler.

Undervisning – Genomförande

 • Vi kommer att arbeta med grammatiken utifrån olika texter och längre meningar som ska läsas och skrivas.
 • Teoretiska genomgångar kommer att följas av praktiska övningar.
 • Eleverna kommer att få skriva meningar och texter som innehåller utvalda och specifika ordklasser.
 • Eleverna kommer att få presentera dessa texter i helklass på olika sätt.
 • Läxförhör på verbformerna i tempus och på ordklasser kommer att ske.
 • Arbetet sker kontinuerligt under höstterminen 2016.
 • Vi kommer hela tiden upptäcka och hitta nya grammatiska strukturer under resans gång.

Bedömning

 • Förmågan att använda grammatiska och språkliga strukturer.
 • Förmågan att använda strategier för att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Förmågan att ta eget ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan.
 • Förmågan att anpassa språket till sammanhanget.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: