Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och statsskick.

Skapad 2016-11-02 14:02 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Svenska
Du kommer att lära dig mer om Sveriges statsskick samt hur riksdag och regering fungerar. Vi kommer också att bearbeta de partier som sitter i Sveriges riksdag just nu samt vad de står för.

Innehåll

Vi kommer att studera begreppet demokrati, vad det innebär ute i samhället och i världen. Vi kommer även studera motsats begreppet diktatur för att förtydligöra demokratins betydelse i det lilla klassrummet men också dess betydelse ute i världen samt vad som kan hända med vårt land om folket förlorar sin röst. Eleverna få ta del av de partier som finns representerade i den svenska riksdagen och vad det är våra framröstade förtroendevalda gör i riksdagen. Samt hur regeringen fungerar. Undervisningen kommer att innefatta genomgång av viktiga begrepp och fakta, läsning i grupp och enskilt samt gruppövningar och undervisningsfilm. Vi kommer att använda oss av inläsningstjänst när vi läser längre texter kombinerat med att du följer med i läroboken samtidigt som du får texten uppläst. 

Min bedömning kommer att grunda sig på den text du ska skriva. En beskrivande faktatext om ett av de politiska partier som sitter i Sveriges riksdag just nu. Samt ditt deltagande i den politiska debatt som vi ska ha i slutet av ämnesområdet där vi bland annat kommer att debattera corona pandemin, skola, vård och miljö. En del av bedömningen kommer också att grunda sig på ditt aktiva deltagande under lektionstid. 

Tidsram vecka  v.49-3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: