Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Inför prov om De första människorna

Skapad 2016-11-02 14:03 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Inför prov den 11 november i historia om ”De första människorna” ­– det här ska du kunna så mycket som möjligt om, (Läs på och repetera i häftet från boken Levande Historia 7, sidorna 4-11):

Innehåll

 Tidslinje för människosläktet , homo (=människo)-arterna), när dök de upp första gången?

2,3 miljoner år sedan               Homo habilis                            

1,8 miljoner sedan                     Homo erectus

300 000 år sedan                       Homo neanderthalensis          (neandertalare)

200 000 år sedan                       Homo sapiens sapiens              (art som vi tillhör)

 

Språket uppstod troligen i samband med att människor började tillverka redskap.

Elden hade avgörande betydelse när människor lärde sig använda den till bland annat värme, ljus och matlagning.

Gravar/begravningar visar en social och känslomässig utveckling och förekom tidigt i människans historia, vi vet det för att forskarna har hittat mycket gamla gravar och skelett av människor.

Neandertalarna är våra närmaste släktingar bakåt i tiden. De levde troligen för cirka 300 000-30 000 år sedan. De kallas neandertalare för att det första skelettet efter dem hittades i dalen Neandertal i Tyskland i mitten av 1800-talet. De jagade, tillverkade kläder och var troligen kortare och kraftigare än vi.

Arbetsfördelning kallas en fördelning av arbetsuppgifter. De första människorna som var samlare, jägare och fiskare fördelade bland annat arbetsuppgifter mellan kvinnor och män. Män jagade ofta i stora grupper under lång tid långt från boplatsen, medan kvinnorna tog hand om barnen, boplatsen och hade det största ansvaret för fiske och insamlande av till exempel frön, frukter, bär och ved. Det är troligt att kvinnornas arbete oftast gav mer mat än männens jakter på grund av att jakter ofta misslyckades helt medan insamling och fiske alltid gav något.

Berättelse om människans utveckling:

Du ska i provet/examinerande uppgiften skriva en berättelse om de första människornas utveckling ungefär från och med att redskap börjar tillverkas för jakt, fiske och samlande. Försök då få med följande ord och begrepp och berätta dels om hur livet kunde se ut, dels om hur det förändrades för människorna på grund av utvecklingen:

Jägare-samlare-fiskare, redskap, språket, elden, olika roller för män och kvinnor, familjeliv och släkt.

Var också beredd att kritiskt resonera om källorna som finns till kunskap om de första människorna och vilka brister som kan finnas i källorna. Hur kan vi veta det vi vet eller tror oss veta om vad som hände flera miljoner år bakåt i tiden?               

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: