Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 4C

Skapad 2016-11-02 14:12 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du arbetar främst med läromedlet Svenskabiten, vissa delar ur Dags (språklära) och en del passande pedagogiska program på din iPad. Du följer i vissa delar klassens arbete i ämnet men har även andra.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet är att du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

.

Det här ska du lära dig.

Du ska kunna skriva olika slags texter, till exempel veckobrev, dikt, berättelse och faktatext. 
Din handstil ska vara läslig och du ska kunna skriva en text på din iPad.
I de texter du skriver ska du kunna använda rätt skiljetecken och din stavning ska inte bli ett hinder för att andra ska förstå vad du menar. 
Du ska kunna bearbeta dina texter så de blir bättre och även kunna ge förslag på hur kamrater kan förbättra sina texter.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker så att andra förstår dig, du ska också kunna ge dina åsikter i olika frågor och berätta varför du tycker som du gör.
Du ska kunna redovisa för andra, till exempel berätta om en nyhet.
Du ska kunna svara på frågor om, eller sammanfatta en text du har läst och visa att du har förstått textens budskap och innehåll.
Du ska kunna läsa både tyst och högt med flyt.
Du ska kunna söka upp fakta om ett ämne från böcker och internet och kunna använda detta i egna arbeten.
Du ska ha koll på om källan du hämtar fakta ur verkar trovärdig eller inte och berätta varför.
Du ska kunna kombinera text med musik eller bilder, till exempel skriva en text till musik eller göra en serie.

Så här kommer vi att arbeta.

Du arbetar med läromedlet Svenskabiten och delar ur Dags (språklära) och olika läsförståelseövningar. Vi har högläsning där vi regelbundet bearbetar den gemensamma läsupplevelsen. Vi har tyst läsning där du upptäcker nya böcker (och författare) och gör uppgifter relaterade till din läsning. Vi arbetar med korta och långa skrivprojekt, till exempel Den magiska dörren. Vi har övningar i argumentation och du får ta ställning till vad du tycker i olika frågor och får berätta om det för andra. Vi har olika redovisningar där du får berätta för klassen om till exempel en nyhet. Vi arbetar också med övningar på vår iPad och använder skrivprogram, pedagogiska spel och appar som passar för detta. Du får skriva olika slags texter både för hand och på iPad. I våra skrivprojekt övar vi oss att bearbeta våra texter så de blir bättre, vi försöker ta hjälp av klasskamraterna med tips på vad man kan förbättra och ger dem tips tillbaka. Vi övar oss också att hitta fakta från olika källor och hur man ska kunna veta om det går att lita på eller inte. Vi har olika teman och projekt. Du får hjälp att öva uttal och intonation samt läsning av svenska bokstäver och ord.

Du deltar också i undervisning i svenska som andraspråk samt har studiestöd på ditt hemspråk.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 • Jag lyssnar när du läser och gör läsdiagnoser.
 • Jag rättar dina texter och bedömer stavning, språkbruk och grammatik samt om du hållit dig till rätt genre.
 • Vi gör olika diagnoser, tex i stavning.
 • Jag lyssnar när ni argumenterar och framför era åsikter.
 • Lyssnar när vi redovisar inför gruppen.
 • Följer din utveckling genom olika läxor, prov, uppgifter och då jag rättar dina arbeten samt ser dina redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: