Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varmt och kallt, väder och klimat

Skapad 2016-11-02 14:17 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar med värme och kyla ur ett fysikaliskt perspektiv. Det handlar om energiflöden och enkla väderfenomen. Hur det blir årstider och hur olika djur gör för att skydda sig mot kyla.
Grundskola 4 Fysik
Temat handlar om varmt och kallt. Vi pratar väder, årstider och klimat. Det handlar om termosar och hur man bäst klär sig för att inte frysa. Hur gör djur för att inte frysa? Varför regnar det och var i bastun är det varmast?

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra sytematiska undersökningar i fysik.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp för att förklara fysikaliska samband.

Centralt innehåll

Energiflöden mellan föremål som har samma temperaturer. T.ex att föremål med samma temperatur kan upplevas som olika kalla eller varma när man rör vid dem, beroende på deras ledningsförmåga.

Hur man kan påverka energiflödet, med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex hur vindar uppstår. Olika klimat och väder vi har i Sverige.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Du ska kunna berätta hur man klär sig för att bäst hålla värmen och varför.

Du ska kunna ge några exempel på hur djur gör för att skydda sig mot kyla och för att kyla av sig.

Du ska kunna förklara begreppen strålning, strömning och ledning och ge exempel på detta.

Du ska känna till att varm luft tar mer plats än kall.

Du ska kunna förklara hur det bildas regn och varför det blåser ibland och hur det blir årstider.

Du ska kunna göra enkla väderobservationer och använda begrepp som passar i sammanhanget.

Du ska kunna genomföra enklare försök och redovisa dessa.

Kommer att bedöma

Din förmåga att förklara och redovisa försök vi gjort och vilka begrepp du då använder.

Din förmåga att ge exempel på och förklara hur man kan minska energiflöden med hjälp av isolering.

Din förmåga att med text och bild  förklara hur det blir regn.

 

Undervisning

Vi kommer att med försök visa hur olika material leder värme olika bra.

Vi kommer att göra försök som demonstration och som hemexperiment med värme och kyla och skriva rapport om några av dem.

Vi kommer att prata om hur man bäst klär sig för att klara kyla och värme. 

Vi kommer tillsammans att göra några enkla väderobservationer. 

Vi tittar på Utbildningsradions  "Evas funkar program" om väder. Vi återberättar det vi fått veta och tränar att använda rätt begrepp. Vi ritar och skriver ev. om olika väderfenomen.

Vi använder oss av boken Koll på NO. Vi läser texter, diskuterar och svarar på frågor.

Vi pratar om hur en termometer fungerar och kopplar det till vad vi lärt oss.

Vi kommer göra filmer om klimattips i grupper. 

 

Begrepp:

hypotes                    blixt

energi                       hagel

isolering                   kyla

kylmedel                  lagrad energi

leda värme               meterolog

moln                         regn

snö                           solceller

solenergi                  temperatur

tromb                       vind

vind                         vindkraft

väderprognos          värme

växelvarm                åska 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: