Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp 2

Skapad 2016-11-02 14:18 i Vasaskolan Ludvika
Tio minuter om dagen under fem veckor läser du och en kompis högt för varandra ur böcker som är anpassade efter er läsförmåga. Ni turas om att läsa en sida var till tiden är ute. Ni använder er av olika strategier för att förstå handligen i boken. När de fem veckorna är slut kommer du att få göra ett H4-test för att se om du har ökat läshastigheten från föregående H4-test.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Att få vara med om äventyr, spänning och fantasi är helt fantastiskt. Att kunna läsa eller få lyssna på någon som läser gör att man kan förstå olika texters budskap. Man kan få upptäcka helt nya världar.

För att bli en bra läsare behöver man ett bra flyt i sin läsning. För att få ett bra flyt måste man läsa mycket!

Med det här området inleder vi del två i vårt läsgruppsarbete, något som kommer att återkomma i perioder under hela årskurs 2.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • följa instruktionerna för parläsning.
 • få ännu mer flyt i läsningen.
 • läsa högt tillsammans med en kamrat.
 • tala tydligt när vi läser.
 • lyssna och följa med i texten när kamraten läser.
 • förstå vad det är vi läst.
 • berätta och diskutera upplevelsen av läsningen tillsammans med läskamraten och lärare.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom att läsa högt i en särskild läsebok tillsammans i grupper om två till tre elever, tio minuter om dagen i fem veckor,
 • följa instruktionerna.
 • genom att med läskompisen diskutera innehållet i boken när den är klar och tillsammans skriva ner vad den handlar om.
 • genom att tillsammans med läskompisen göra egna frågor till texten.  

Vad som kommer att bedömas:

 • att läsflytet ökar bl.a. genom H4 test.
 • att man visar att man kan vara seriös vid läsningen och att man följer med i texten när kompisen läser.
 • att man deltar aktivt i diskussionerna 
 •  att man kan svara på frågor på den lästa texten samt göra egna.
 • att man tillsammans med läskompisen kan skriva en enkel bokrecension.

Hur du får visa vad du kan:

 • genom att delta aktivt i parläsningen samt i diskussionerna.
 • kunna återberätta innehållet i den lästa texten.
 • genom att kunna göra egna frågor på texten.
 • göra H4 test
 • läraren går runt och lyssnar på de olika grupperna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Parläsning

På väg mot målen
Mål uppnått
Kommunikativ förmåga - Du läser med ett gott flyt.
Du behöver ofta stanna upp och ljuda vid längre eller ej ljudenliga ord.
Du läser de flesta ord utan att behöva stanna för att ljuda.
Analysförmåga - Du kan kommentera och återge något som du anser vara viktigt ur en text du läst.
Med hjälp av frågor kan du återge det du anser vara viktigt i det du läst.
Du delar gärna med dig av det du läst genom att berätta om innehållet.
Metakognitiv förmåga - Du kan föra enkla resonemang om budskap i texter och relatera dessa till egna erfarenheter.
Med hjälp av frågor kan du resonera om budskap i en text och fundera över dina egna erfarenheter.
Du har lätt för att resonera runt budskap i en text. Du kan även relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: